Livesändningar

Under helgen kommer vi att göra lite tester av LIVE sändningar.
Sändningarna blir sporadiska, för att det just nu är begränsad uppkoppling i tennishallen.

Over the weekend, we will do some tests of LIVE broadcasts.
The broadcasts will be sporadic, for the moment internetaccess is limited in the tennisarena.

LIVE